Nuwe leier vir Innovation for the Blind vanaf 1 Maart 2019

6 Februarie 2019

Nuwe leier vir Innovation for the Blind vanaf 1 Maart 2019

Geagte en gewaardeerde personeellid, inwoner en belanghebbende van Innovation for the Blind. As Voorsitter van, en namens, die Beheerraad van Innovation for the Blind, wil ek elke persoon bedank vir die samewerking wat aan Albie Heigers gebied is gedurende die afgelope 18 maande. Albie het, met julle almal se hulp, daarin geslaag om Innovation for the Blind op ‘n gelykbreek pad te plaas vir die eerste keer in ‘n 5 jaar periode. Alhoewel daar nog uitdagings vorentoe is, kan ons met sekerheid bekendmaak dat ons nie gaan ophou werk aan die huidige wenresep  nie.

Almal is nou reeds bewus daarvan dat Albie se 18 maande dienskontrak teen einde Februarie ten einde kom. Die Beheerraad kan nie genoeg dank uitspreek vir die insig , passie  en vindingrykheid wat hy met ons kom deel het nie. Ons spreek ook groot waardering uit vir die rigtingwysers en insig tydens die opstel van die plan wat in die komende 3 tot 5 jaar ge-implimenteer gaan word. Ons wens Albie en sy gesin alle voorspoed toe op sy pad vorentoe.

Dit is dan nou die Beheerraad se voorreg om aan te kondig dat Stephne Botha aangestel is as die nuwe  Uitvoerende Hoof van Innovation for the Blind. Stephne het uitgestaan tydens ‘n reeks onderhoude wat plaasgevind het gedurende die soeke na die regte persoon om Innovation for the Blind op die pad vorentoe te bestuur.

Stephne Botha, huidiglik die Operasionele Bestuurder van Innovation for the Blind, is aan almal bekend en reeds deel van ons sedert  Augustus 2010.  Stephne begin as Uitvoerende Hoof op 1 Maart 2019.

Omdat Stephne deurgaans deel was van die beplanning vir die volgende klompie jare, kan ons met haar aanstelling daarin slaag om volle momentum te behou. Die strategie vorentoe bly dus onveranderd. Ons wens Stephne en haar bestuurspan alle voorspoed toe en het volle vertroue dat hulle die strategie,  waaraan die span so hard gewerk het gedurende die afgelope 18 maande, vorentoe sal neem met ywer en suksesvol sal uitvoer.

Ons betree nou ‘n volgende fase waar die generering van nuwe inkomste-strome steeds uiters belangrik bly – terwyl daar deurgaans op ons belangrike kernaktiwiteite, naamlik Vaardigheidsontwikkeling en Versorging van visueel gestremdes gefokus word.

As Voorsitter van Innovation for the Blind se Beheerraad, en ouer van twee inwoners, lê my hart baie na aan ons organisasie, en daarom sien ek uit daarna om saam met Stephne en haar bestuurspan te werk aan die toekoms – net soos wat ons voluit kon werk saam met Albie, en hom graag op hoogte sal hou van die positiewe vordering wat ons maak.

Julle voortgesette lojaliteit en samewerking word hoog op prys gestel, en ons bly steeds gefokus op ons trotse Visie, naamlik:

Om ‘n meetbare verskil in die lewe van visueel gestremdes te maak.

Vriendelike groete,

Mossie Basson

VOORSITTER: INNOVATION FOR THE BLIND BEHEERRAAD