Training @ Innovation for the Blind Opleidingseenheid: Erkenningsplegtigheid

TRAINING @ INNOVATION FOR THE BLIND OPLEIDINGSEENHEID: ERKENNINGSPLEGTIGHEID

Ons Opleidingseenheid is ‘n dinamiese en unieke fasiliteit wat siggestremde studente voorberei vir die ope arbeidsmark.  Hierdie eenheid streef daarna om Siggestremde studente se volle potensiaal te ontgin in ‘n toepaslik tegnologies aangepaste omgewing.  Jaarliks is dit ‘n trotse oomblik vir hierdie studente wanneer hul hul sertifikate vir verskeie kursusse in onder andere Inligtingstegnologie: “End User Computing” en Besigheidspraktyk:  Entrepreneurskap en Besigheidsbestuur ontvang!

“It is estimated that 97% of all blind and partially sighted people in South Africa are unemployed.”

The South African National Council for the Blind, published in The African Times, 11 Jan 2018