FINANSIëLE BESTUURDER

Innovation for the Blind is ‘n NPO wat ‘n verskeidenheid van dienste aan persone met visuele gestremdhede bied, en is geleë in die pragtige bergomringende Worcester.

Die geskikte kandidaat sal benewens ervaring op Senior bestuursvlak ook die vermoë hê om ‘n aktiewe bydrae te maak ten opsigte van waardeontsluiting uit eiendomme, vestiging van gesamentlike ondernemings, en soortgelyk inkomste-strome. Blootstelling aan huidige en aanlyn tenders is ‘n plus, en die persoon moet floreer op uitdagings.

Sowat 50% van tyd sal die normale bestuur van ‘n finansiële funksie, bestuurs inligting, kontantvloei ensomeer behels.

Pos- en persoonspesifikasies

  • Geregistreede CA (SA) of toepaslike Rekenkundige kwalifikasie
  • Minimum of 10 jaar ondervinding op Seniorbestuursvlak
  • Goeie Pastel, Excel, Powerpoint
  • Kommunikasie en aanbiedingsvaardighede,
  • Beide analities en “Big Picture”
  • Onderhandeling- en Probleemoplossingsvermoëns
  • Kode 8 lisensie

CV kan ingehandig word by MHB. E-pos CV na ledivia@innovationfortheblind.org  Skakel Megan May vir enige navrae of verdere besonderhede by X 259 / 023 347 2745.

Sluitingsdatum: 11 Maart 2019

Finansiele Bestuurder