Vakante Pos - Mediese Administratiewe Beampte

Huis Brevis bied tans 'n beroepsgeleentheid vir 'n Mediese Administratiewe beampte.  Die ideale kandidaat moet geregistreer wees by die SA Raad op Verpleging as ‘n Assistent Verpleegkundige en oor toepaslike ondervinding beskik.

Pos- en persoonspesifikasies:

 • Toepaslike ondervinding in Mediese Administrasie en Verpleegsorg
 • Vaardighede tov die koördinering van dienste (Beplanning, organisering en kontrole)
 • Voorraad kontrole en bestelling
 • Leierskapvaardighede
 • Goeie kommunikasie-vaardighede (in beide Afrikaans en Engels)
 • Professionele voorkoms en optrede
 • Rekenaarvaardig
 • Koordineer fondswerwing inisiatiewe
 • Kan goeie menseverhoudinge handhaaf.
 • Geldige rybewys (PDP sal in u guns tel)

Die volgende bewyse moet saam met u aansoek ingehandig word:

 • Bewys van registrasie by SA Raad op Verpleging
 • Geldige rybewys
 • Polisieklaring
Huis Brevis - Mediese Admin

Rig u CV aan MHB, Posbus 231, Worcester, 6849 of e-pos u CV na hr@innovatiofortheblind.org

Skakel Estelle Louw by 023 347 2745 #239 vir verdere besonderhede.

Sluitingsdatum:  5 Julie 2019