Waarheen is ons oppad?

Ons onderneming het twee hoofkomponente:

  1. Kern / ‘Core Focus’: Versorging van Volwasse Persone met Visuele en ander Gestremdhede in ons vier tehuise: Ebenhaezer, Huis de Villiers, Huis Jack Pauw en Huis Brevis; en
  2. Ander Aktiwiteite: Wat die kern help met Befondsing en om sinvolle Reserwes op te bou vir wanneer nodig.

Slegs 80% van hierdie kern se uitgawes/operasionele kostes word gedek deur ‘n kombinasie van losiesgelde, staatsubsidie en eie fondswerwingsprojekte.  Die Nywerhede Afdeling, nl. Metaal, Houtwerk, Rottang, Weef, Wol- en Ons Winkel is begin om fondse aan te vul en het dit in vroeë fases gedoen. Mettertyd het roumateriaal duurder geword, lande soos Sjina het baie goedkoper begin vervaardig, en ons kon nie meer kompeteer i.t.v. volume, konsekwentheid, en prys nie. Ongelukkig is die besigheidsmodel nie betyds verander nie en het meeste van hierdie afdelings ernstige tekorte begin wys – wat uit opgeboude reserwes befonds is. Slegs Metaal en ons Wol Winkel is tans volhoubaar, en daarom word die besigheidsmodel vir die ander afdelings verander.

Ons het gaan navors rakende temas wat die sakewêreld en breë publiek mee kan assosieer, en gevind dat daar baie min gevoel is vir ‘n organisasie wat gedurig om ‘dringende hulp’ vra, terwyl daar wel suksesvolle nie-winsgewende organisasies bestaan wat goed gefokus is, vaartbelyn bestuur word, en uitnemend presteer.  Daarom het ons besluit om te herfokus na ‘INNOVATION FOR THE BLIND’ – met behoud van beide ons Kernfokus en Trotse Christelike Karakter.

‘INNOVATION FOR THE BLIND’ gaan strategies wyer fokus as net die geografiese Worcester-omgewing m.a.w Nasionaal, Internasionaal en Aanlyn – ten einde ‘n groter Befondsingsmark te betree en sodoende ‘n breër gemeenskap van persone met visuele gestremdhede te bereik. Ons kernfokus (versorging van persone met visuele en addisionele gestremdhede) bly steeds ons hoof-fokus, ondersteun deur 3 ‘GROEI-ENJINS’:

  1. ‘JOINT VENTURES’: Sinvolle vennootskappe met die sakewêreld ;
  2. AANLYN: handel, inligting en ander aktiwiteite wat die aanlyn wêreld ontgin;
  3. VAARDIGHEIDSONTWIKKELING EN OPLEIDING: wat in vennootskap met ander rolspelers aangebied word.

Hoofkantoor sal die ‘Strategiese Rigtingwyser’ bly wat voortdurend fokus op die identifisering en evaluering van geleenthede, bemarking, befondsing, optimale bestuur van bates, en kommunikasie (intern en ekstern).

RAAK SO BETROKKE:

Gegewe dat daar nie ‘n ‘resep’ of model is wat ons net so kan implimenteer nie, nooi ons u uit om deel te wees van hierdie unieke, innoverende geleentheid:

Gemeenskap: Kom kuier en bring gerus u voorstelle en behoeftes na ons en ons kyk hoe ons dit in geleenthede vir persone met visuele gestremdhede kan omskep. In die proses maak ons ‘n positiewe impak op die Worcester gemeenskap en wyer – wat ander inspireer.

‘Crafstmen’ projekte: Ons ondersoek nuwe inisiatiewe waar kleiner en selfonderhoudende ondernemings in plek gestel kan word deur eenvoudige mark- en omgewings-behoeftes aan te spreek.  Hierdie ondernemings sal met die nodige toesig en ondersteuning deur ons eie mense gedryf word en dien as leerervaring-, ontwikkeling-, en menswaardigheid-geleenthede. Inisiatiewe soos ons koffie- verpakking gaan steeds voort. Met u betrokkenheid kan hierdie voorbeelde van werklike innovering word. Hierdie model gaan dan effektiewelik die ou ‘Nywerhede’ model vervang.

‘Joint Ventures’: Ons geboue (een is selfs toegerus met goeie houtwerkmasjienerie, ander as stoorplek, selfs kantore, goed toegeruste sale en konferensie fasiliteite) wat ons kan uithuur as deel van bv. gesamentlike ondernemings.  Kom gesels met ons oor u behoeftes en voorstelle.

Aanlyn: die potensiaal vir ‘n ‘preferred site’ vir siggestremdes is groot. Hier gaan ons Bemarking / Sosiale Media / Aanlyn-kundigheid en voorstelle benodig.

Tyd / Kundigheid / Produkte: U professie en kundigheid kan groot waarde toevoeg tot ons mense en organisasie, of om fondse te genereer of te spaar. Bv. paar ure per week van u kundigheid, of skenking van produkte of klerasie wat ons kan gebruik om fondse te genereer.

Befondsing: sekerlik ons grootste behoefte bly ‘n stabiele inkomste-stroom – wat ons met ons nuwe Visie en Strategieë wil bekom. Ons daag u uit om ons hande hiermee te vat met u goeie netwerke, sake- en ander kennisse.

Direksie / Beheerraad: Ons het die geleentheid om ‘n nuwe Direksie / Beheerraad te verkies, met kundigheid wat oplyn met ons Strategiese boublokke.  Ouers of Familie van Inwoners, of ander Kundiges wat net so ernstig is soos ons oor die pad vorentoe word uitgenooi om deel te raak.