Vakante Pos: Assistent Bestuurder – Huis Ebenhaezer

Vakante Pos: Assistent Bestuurder – Huis Ebenhaezer ‘n Vakature bestaan tans by Innovation for the Blind, voorheen bekend as Instituut vir Blindes, vir ‘n energieke, dinamiese Bestuurder by Ebenhaezer, tehuis vir persone met visuele en addisionele gestremdhede. Hierdie posbekleër sal verantwoordelik wees vir bestuur van die Tehuis waardeur verseker word dat die Tehuis ‘n veilige,…