21STE GHOLFDAG TEN BATE VAN BLINDES

21STE GHOLFDAG TEN BATE VAN BLINDES aangebied deur Pionierdrukkery en Innovation for the Blind op Vrydag, 14 Mei 2021 was ‘n reuse sukses. Baie dankie aan ons hoofborg: Optimum Finansiële Dienste asook elke ander borg wat hierdie dag moontlik gemaak het. Baie geluk aan die wenspan: Worcester Toerisme A1 Metal Aan de Doorns Kelder ABSA…