Vakante Pos: Skoonmaker Ebenhaezer

Vakante Pos: Skoonmaker Ebenhaezer ‘n Vakature bestaan tans vir ‘n Skoonmaker by Huis Ebenhaezer. Die posbekleër is verantwoordelik vir algemene skoonmaaktake (stofsuig, was van mure, opruim van afdeling, skoonmaak van badkamers ens.) verrig.  Die kandidaat sal ook verantwoordelik wees vir algemene versorging, hulpverlening en bystand aan inwoners.  Die ideale kandidaat moet bereid wees om skofte…