Vakante Pos: Versorger (Ebenhaezer)

Vakante Pos: Versorger (Ebenhaezer) ‘n Vakature bestaan tans vir ‘n Versorger by Huis Ebenhaezer, Tehuis vir inwoners met meervoudige gestremdhede. Die posbekleër sal hoofsaaklik verantwoordelik wees vir die optimale versorging van die inwoners.  Die ideale kandidaat moet bereid wees om skofte en nagdiens te werk en oor toepaslike ondervinding beskik. Pos- en persoonspesifikasies:  Polisieklaring of…