Vakante Pos: Assistent Verpleegster

Vakante Pos: Assistent Verpleegster Innovation for the Blind, voorheen bekend as Instituut vir Blindes, bied tans ‘n uitdagende beroepsgeleentheid vir ‘n Assistent verpleegster by Huis Brevis (tehuis vir ouer persone). Die ideale kandidaat moet bereid wees om skofte te werk, geregistreer wees by die S.A. Raad op Verpleging en moet beskik oor ʼn bewys van…

Vakante Pos: Maatskaplike Hulpwerker Dienste Afdeling

Maatskaplike Hulpwerker Dienste Afdeling ‘n Vakature bestaan tans vir ‘n Maatskaplike Hulpwerker by Innovation for the Blind (Instituut vir Blindes).Die posbekleër sal hoofsaaklik verantwoordelik wees vir die maatskaplike hulpdienste aan persone met visuele sowel as addisionele gestremdhede. Die ideale kandidaat moet oor toepaslike ondervinding beskik. Pos- en persoonspesifikasies: Die ideale kandidaat beskik oor die volgende:…