Vakante Pos: Maatskaplike Hulpwerker

‘n Vakature bestaan tans vir ‘n Maatskaplike Hulpwerker by Innovation for the Blind (Instituut vir Blindes).
 
Die posbekleër sal hoofsaaklik verantwoordelik wees vir die maatskaplike hulpdienste aan persone met visuele sowel as addisionele gestremdhede. Die ideale kandidaat moet oor toepaslike ondervinding beskik.
 
Pos- en persoonspesifikasies:
Die ideale kandidaat beskik oor die volgende
• Registrasie by die SACSSP en bewys van betaling vir 2018/19 jaargelde
• Kennis van ontwikkelingsgerigte maatskaplike werksdienste, Wet op gestremdesorg en relevante wetgewing
• Goeie kommuninikasie en administratiewe vaardighede
• Rekenaarvaardig (MS Word)
• Geldige rybewys
• Polisieklaringsertifikaat
 
Rig u CV aan MHB, Posbus 231, Worcester, 6849 of e-pos u CV na Megan May by hr@innovationfortheblind.org.
 
Sluitingsdatum: 06 Mei 2019
Navrae kan gerig word aan Ledivia Hamman by 023 347 2745
 
Maatskaplike Hulpwerker